Zoek jij werk volgens je talent?

solliciteren

loopbaan

Zoek jij werk volgens je talent?

Geplaatst op 18/07/2019 door Maïté

Deel dit artikel

Als werkzoekende wil je zo snel mogelijk werk vinden. Waarschijnlijk focus je je dan vooral op verschillende vaardigheden die bedrijven oplijsten in hun vacatures en check je of jij die ook hebt. Toch heb je als werkzoekende vaak meer troeven dan je denkt: want naast solliciteren op vaardigheden, kan je ook kiezen voor je talent.

Talent & competenties: what’s in a name?

Eerst even verduidelijken: wat verstaan we onder talent? Talent is een natuurlijke aanleg om iets goed te kunnen. Wat je doet, vraagt weinig inspanning, het gaat als vanzelfsprekend. Vandaar dat je ook niet altijd beseft dat je ergens talent voor hebt! Een talent is persoonsgebonden; het vloeit voort uit je unieke zelf, het wordt niet opgelegd of van jou verwacht, het “is” er gewoon. Talent is ook duurzaam; niet alleen op korte maar ook op lange termijn zal je er kunnen blijven uit putten. Talent zit soms in vele “kleine” dingen: creativiteit, de manier waarop je kennis opneemt, het gemak waarmee je netwerkt, de precisie die je aan de dag legt in alles wat je onderneemt…allemaal voorbeelden van “talent”. Wedden dat je meer talent hebt dan je denkt?

Een competentie daarentegen moet aangeleerd en getraind worden. Binnen de arbeidsmarkt is een competentie organisatiegebonden; bedrijven verwachten dat je een aantal vaardigheden onder de knie hebt wanneer je solliciteert. Als je ze minder goed beheerst, zullen organisaties ook verwachten dat je die vaardigheden verbetert. Aan competenties hangen ook prestaties vast: je wordt verondersteld je vaardigheden snel om te zetten in goede resultaten. Vaardigheden zijn ook “tijdelijk”; ook al leer je ze misschien niet zo snel af, toch moet je ze onderhouden. Voorbeelden: talenkennis, PC-kennis, onderhandelingstechnieken, presentatievaardigheden… noem maar op.

Waarom werk zoeken volgens je talent?

Uiteraard zal je ook wel over de nodige competenties moeten beschikken om werk te vinden. Maar competenties en talenten gaan hand in hand. In plaats van enkel te kiezen voor jobs die passen bij je competentieprofiel, kan je ook nadenken over welke talenten je kunt gebruiken in je job.

Want werken volgens je talenten houdt heel wat voordelen in. Je kiest authentieker: je kiest een job die past bij je persoonlijkheid en jouw unieke talenten. Door te werken met je talenten, kan je ze ook verder ontplooien. En omdat je iets doet waar je goed in bent, geeft het jou ook energie. Het is ook een manier om je motivatie te vergroten en uiteindelijk meer werkgeluk te bereiken.

Maar…hoe kom je dichter bij je talent?

Een paar tips:

- Put uit je vorige werkervaringen: denk aan taken die je goed kon en vlot deed: welk talent gebruikte je daarvoor?

- Complimenten: welke complimenten krijg je voor iets waar je goed in bent?

- Betrek vrienden, familie, je partner: de mensen die je van dichtbij kennen, zien ook sneller je talent. Welke talenten zien zij bij jou?

- Ander tijdsbesef: wanneer je je talent gebruikt, vliegt de tijd! Heb je al iets ondernomen waarbij je opmerkt dat de tijd opeens voorbij gevlogen is?

- Energiegevers: talenten zorgen voor een goed gevoel en energie…observeer activiteiten waarvan je energie en een goed gevoel overhoudt.

- Hobby’s: hobby’s duiden op talent. Welke talenten herken je in hobby’s? bijv. muziek spelen = ritmegevoel, enz.

Noteer al je observaties in een notitieboekje. Dit kan je helpen om al je talenten in kaart te brengen! Je kan tools gebruiken om je te inspireren:

http://www.opstapnaar.be/nr_2g/downloads/BIJLAGE%20Talentenlijst.pdf

https://www.andersdenken.nu/wp-content/uploads/2017/04/25talententest.pdf

Een paar tips om werk te zoeken volgens je talent

- Gebruik je talent om vereiste vaardigheden te verbeteren: een voorbeeld: je solliciteert voor een job waarvoor je goed Duits moet kennen. Je hebt wel een basiskennis maar daar stopt het. Echter, je hebt veel taalgevoel en ook tijdens een vorige jobervaring was je in staat om een taal die je niet meer zo actief gebruikte, snel weer op te pikken. Overtuig je toekomstige werkgever dat je via een cursus verder je Duits snel kan ontwikkelen en in de praktijk brengen.

- Toon je talent tijdens het interview: je gaat solliciteren voor een job waarvoor je misschien niet 100% in aanmerking komt. Gebruik talenten zoals overtuigingskracht, sterke mondelinge communicatie tijdens je interview.

- Ontleed een vacature op talenten: doe niet alleen een competentie- maar ook een talent check. Zullen jouw talenten ook aan bod komen in de job waarvoor je solliciteert? Contacteer de recruiter als je hierover vragen hebt. Of bekijk je eigen talentennotities en vergelijk ze met wat er in een vacature wordt gevraagd.

- Lees of een vacature je “energie” geeft: voel je je enthousiast na het lezen van een vacature? Heb je het gevoel dat die overeenstemt met je persoonlijkheid en talenten?

- Bekijk of er randvoorwaarden zijn die jouw talent doen groeien; wat heeft jouw talent nodig om te groeien? Een paar suggesties: ga na of de bedrijfscultuur het toelaat om je talenten te ontwikkelen. Zijn de leidinggevenden mensgericht, coachen ze vooral in plaats van te evalueren? Staat het management open voor talentontwikkeling? Krijg je de kans om via opleidingen te talenten te versterken? Misschien heb jij contact met anderen nodig om je talenten tot uiting te laten komen maar werk je in deze job vooral alleen? …

Tot slot…

Ook al is de bedrijfswereld veeleisend voor competenties, toch staat ze ook open voor talent dat toelaat om competenties te verbeteren, een meerwaarde op te leveren voor het bedrijf. Maar vooral jij kan er ook goed bij varen omdat werken met je talent ook een mooie buffer vormt tegen stress, burn-out, het gevoel te hebben dat je je ei niet kwijt kunt. Het is dus meer dan de moeite waard om niet alleen te kiezen voor een job die je goed kan omdat je de juiste vaardigheden hebt, maar ook om om ook om te kiezen voor duurzaamheid en authenticiteit, waarmee je je eigen unieke weg bewandelt naar meer werkgeluk!