Het verhaal van Annelies (deel 1: een rijkdom aan ervaringen)

loopbaan

getuigenis

Het verhaal van Annelies (deel 1: een rijkdom aan ervaringen)

Geplaatst op 02/12/2020 door Maïté

Deel dit artikel

Als 18-jarige droom je weg over je ideale loopbaan terwijl de werkelijkheid helemaal anders kan uitdraaien: je krijgt nieuwe interesses, jouw diploma is niet gegeerd op de arbeidsmarkt, je lief vindt een job in het buitenland en jij gaat mee om daar te werken… Kortom, een vaste loopbaan staat niet in de sterren geschreven.

Verschillende levensomstandigheden kunnen iemand vroeg of laat dwingen tot andere professionele keuzes. Dit was ook zo bij Annelies, die na een jarenlange carrière als vertaalster bij de overheid besliste om aan de slag te gaan bij een trainings- en onderzoekscentrum. Lees hier haar verhaal.

Toen ik met Annelies (43) afsprak in de maand september, had ze net een ontzettend drukke periode achter de rug. “De voorbije weken heb ik niet stilgezeten. Niet alleen omdat de zomer voorbij is en september altijd een drukke werkmaand is, maar ook omdat corona zoveel roet in het eten gooide”. Annelies werkt als office manager bij een trainings- en onderzoekscentrum. Haar takenpakket in algemene ondersteuning is best pittig. “Van algemene, logistieke ondersteuning tot op zekere hoogte de boekhouding regelen… Mijn job is best gevarieerd maar soms niet evident”, lacht ze. “Ik heb ontzettend veel moeten leren”.

Co-Searching: Blij je te ontmoeten, Annelies! Kan je ons vertellen wat je professionele parcours tot hiertoe is geweest?

Hallo Maïté. Eerst en vooral: zo fijn om te mogen meewerken aan jullie blog! Dankjewel om mij uit te nodigen voor dit interview. Mijn professionele parcours is eigenlijk rechtlijnig: ik heb 15 jaar gewerkt voor een grote Brusselse huisvestingsinstelling. Daarna heb ik anderhalf jaar de switch gemaakt naar een functie als verkoopster in een kledingboetiek. Ondertussen ben ik alweer iets meer dan een jaar aan de slag als office manager voor een snel groeiend trainings- en onderzoekscentrum.

Je bent afgestudeerd als vertaalster. Waarom heb je eigenlijk voor de opleiding toegepaste taalkunde gekozen?

Ik moet eerlijk toegeven dat ik deze keuze niet héél bewust heb gemaakt. Tijdens mijn humaniora was ik duidelijk beter in algemene vakken en taalvakken dan in alles wat meer bij de exacte wetenschappen aanleunde. Het leek mij daarom logisch om erna een taalkundige richting te studeren. Bovendien had ik als 18-jarige geen uitgestippeld parcours in gedachten, dus leek het mij interessant om een studierichting te kiezen die de nadruk legde op algemene ontwikkeling en waarmee ik nog verschillende kanten uit kon. Ik wou de wereld zien en begrijpen. Onderwijs leek me wel iets, net zoals journalistiek, toerisme… name it en ik kon er wel een droom bij verzinnen!

Wat heb je uit je studie geleerd?

Dat taal een ongelooflijk mooi en krachtig instrument is. De taal die we spreken bepaalt in grote mate hoe we naar de wereld kijken. Ik leerde ook dat taalzorg belangrijk is. Zeker in een wereld waarin harde wetenschappen sterk worden gepromoot en waarin sms-taal, jargons en spreektaal een steeds grotere plaats krijgen. We liggen niet meer vaak wakker van een taalfout meer of minder. Zorg dragen voor ons taalgebruik betekent in mijn ogen ook: zorg dragen voor en respect hebben voor elkaar. Als jij een zin leest en begrijpt wat er staat, kan je verder: je kan een mening vormen, regels naleven, procedures opstarten, medicatie correct innemen, een apparaat bedienen, enz.

Photo by Romain Vignes on Unsplash

Na je studie… op weg naar je eerste job! Wat was je functie?

Ik ben aanvankelijk aangeworven als vertaler. Vrij snel zijn daar wat administratieve taken bijgekomen Zo ben ik door de jaren heen geëvolueerd naar Management Assistant van de algemene directie, secretaris van de Raad van Bestuur en tekstrevisor.

Wat sprak je aan in je eerste functie?

De variatie in het takenpakket en de zelfstandigheid. Ik was de allereerste vertaler die werd aangenomen, dus ik heb mijn functie in grote mate zelf kunnen vormgeven. Ik kreeg van meet af aan het vertrouwen van mijn leidinggevenden. Wanneer je pas bent afgestudeerd, besef je nauwelijks wat voor een cadeau dat is, maar ik ben er vandaag erg dankbaar voor.

Ik mocht ook allerlei teksten onder handen nemen: externe briefwisseling, interne nota’s, verslagen van vergaderingen, handleidingen, infobrochures, lastenboeken, jaarverslagen, enz. Later kwam daar het hele administratieve luik bij, wat zorgde voor extra variatie. Ik genoot ook wel van de unieke rol die je speelt als vertrouweling van de hiërarchie en de tussenschakel die je vormt met alle andere medewerkers. Ik vond dit ontzettend boeiend!

Welke ervaringen deed je daar op?

Ik heb véél geleerd in Brussel. Ik ben geëvolueerd als vertaler, groeide in administratieve, ondersteunende taken en leerde er ook hoe je je als persoon beweegt in de toch wel unieke rol die een vertaler en persoonlijke assistente speelt. Bovendien blijf ik er tot op vandaag heel erg trots op dat ik — ook al was het van aan de zijlijn — 15 jaar lang heb meegewerkt aan een leefbaar Brussel, met een goed onderhouden woningpatrimonium en een toegankelijke huisvesting voor iedereen, ook mensen met een beperkt inkomen. Huisvesting is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Misschien is dat wel de belangrijkste les die ik in die 15 jaar heb geleerd.

Uit dit interview blijkt duidelijk dat Annelies zeer dankbaar is voor de vele ervaringen die zij heeft opgedaan in haar eerste job. Ze hebben onmiskenbare indrukken op haar nagelaten. Maar haar parcours eindigt hier niet... Hou onze blog zeker in de gaten voor het tweede deel van haar verhaal!