Onbeperkt talent: mijn ervaring

arbeidsbeperking

Onbeperkt talent: mijn ervaring

Geplaatst op 20/07/2022 door Zhanna Vrublevska

Deel dit artikel

Met het ‘Onbeperkt Talent’ project van Vivo ontdekken werkzoekenden met een arbeidsbeperking hun talent voor de social profit en worden ze in contact gebracht met werkgevers uit de sector. Het event vond plaats in Gent, Mechelen en Leuven, en telkens was Co-Searching aanwezig met conversatiegroepen rond solliciteren met een functiebeperking. Onze blogster Zhanna was nieuwsgierig naar wat het project voor haar kon betekenen, en ging het event in Leuven bezoeken op 1 juni.

Als het je leven overvalt en alles anders dan verwacht loopt, is advies op maat essentieel. Gezondheidsproblemen, een beperking, re-integratie, herstellen van kanker of terugkeren na een langdurig zwangerschapsverlof… Er zijn meerdere gebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen dat je uit de arbeidsmarkt valt.

In de herfst van 2019 had ik veel ambitieuze plannen en dromen en kocht ik een ticket enkele reis naar België. Mijn appartement in Warschau stond vol met tientallen dozen en volgepakte grote koffers. Ik tekende ook de opzeg van mijn vijfjarige arbeidscontract. Ik was bijna klaar om een nieuw leven in Vlaanderen te starten. Maar niet alles ging zoals gepland. Een maand voor mijn verhuis naar België verloor ik mijn gehoor aan mijn rechteroor. En met mijn linkeroor hoorde ik nog slechts 60% van wat er gesproken werd. Het gehoorverlies betekent lange rehabilitatie, veel last en isolatie in mijn dagelijkse leven. Dit vond allemaal plaats tijdens de coronacrisis die ook vooral synoniem was van isolatie en stress. Er waren veel drempels bij de communicatie met mijn partner, moeder of vrienden, in de winkel of met een dienstverlener. En wat zou dat dan betekenen op de werkvloer? Hier zouden nog meer problemen de kop opsteken aangezien mijn communicatieve vaardigheden mijn sterkste punt zijn en een groot deel van mijn werkervaring vormen. Daarom ben ik begonnen antwoorden te zoeken over welke invloed mijn beperking heeft op mijn identiteit en zelfontplooiing.

Ik vond gelukkig veel steun op mijn weg. Het event Onbeperkt Talent in Leuven heeft mij nieuwe kansen geboden. Dat was een ontmoetingsmoment voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers uit de social profit op zoek naar nieuw talent. Tijdens het event ontdekten werkzoekenden met een arbeidsbeperking hun talent voor de social profit en kwamen ze in contact met werkgevers.

Zhanna en het Co-Searching team
Zhanna en het Co-Searching team

Organisatoren boden een gestructureerd programma aan met veel aandacht voor drempels bij aanwerving, invloed van een beperking op identiteit en zelfontplooiing en gaven tips voor het solliciteren.

En (potentiële) werkgevers keken toe op het concept van jobdesign om inzetbaarheid van werknemers te verhogen door te sleutelen aan functies en/of taken. Dus verwachten wij binnenkort meer inclusieve werkplekken.

Mijn favoriet was het meet & greet punt. Het was een ontmoetingsmoment om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Potentiële werkgevers en organisaties die steun bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking, stonden klaar om tips op maat te geven en/of potentiële vacatures voor te stellen .

Om anderen te helpen deel ik hieronder een lijst van organisaties die hulp op maat voor iedereen in nood kunnen bieden.

Waar kan je terecht voor advies op maat?

VIVO vzw is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de Vlaamse en federale sociale sectoren. Hieronder vallen zowel vzw’s, commerciële instellingen als openbare diensten.

VIVO onderneemt hiertoe heel wat acties. Toekomstige werknemers worden warm gemaakt voor een loopbaan in de social profit. Wie reeds
werkt in de social-profitsectoren kan via verschillende opleidingen bouwen aan een duurzame loopbaan. Diversiteit op de werkvloer krijgt via verschillende projecten een duwtje in de rug.
Meer info op https://www.vivosocialprofit.org

Verso is de intersectorale werkgeversorganisatie voor Vlaamse sociale ondernemingen. Als interprofessionele werkgeversfederatie verenigt, verdedigt en versterkt Verso sociale ondernemingen om hun sociale, economische en ecologische impact te vergroten.

Verso groepeert vijftien federaties en verenigt zo sociale ondernemingen uit alle sectoren.

Daarnaast heeft Verso een kwalitatieve dienstverlening die hen helpt een professionele werking uit te bouwen en op een waarde gedreven manier hun doelstellingen te realiseren.

Meer info op https://verso-net.be

GTB — het Gespecialiseerd Team Bemiddeling — helpt jaarlijks meer dan 10.000 personen uit kwetsbare situaties om werk te vinden en te houden. Het gaat daarbij vooral om mensen met een beperking of gezondheidsproblemen.

In het kader daarvan ondersteunt GTB ook werkgevers. Ze werken daarvoor nauw samen met VDAB en kunnen rekenen op een sterk partnerschap van gespecialiseerde diensten.

Meer info op https://www.gtb.be.

Emino begeleidt mensen op de arbeidsmarkt die drempels ervaren tijdens hun gehele loopbaantraject.

Daarnaast wil Emino ook hun belangen behartigen en ervoor zorgen dat bepaalde drempels weggehaald worden of bepaalde uitdagingen eenvoudiger worden. Emino is expert in het ondersteunen van mensen met een arbeidsbeperking en/of een gezondheidsproblematiek.

Emino zet zich in om drempels bespreekbaar te maken en samen te werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Daarom organiseerde Emino verschillende webinars o.a. rond autisme op de werkvloer, re-integratie.

Emino heeft kantoren over heel Vlaanderen en Brussel en is regionaal sterk verankerd. Dat betekent meer dan 200 jobcoaches op meer dan 25 locaties.

Meer info op https://www.emino.be.

VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, is een overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk. Vervolgens kan je bij VDAB als werkzoekende of werkgever ook specifieke informatie terugvinden over tewerkstelling met een arbeidsbeperking:www.vdab.be/arbeidsbeperking. Meer info op www.vdab.be.

Dito (vroeger VFG) is een door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor personen met een handicap.

Dito wil handicap een plaats geven in de maatschappij door enerzijds de persoon met een handicap zelf te versterken en te ondersteunen en

anderzijds de maatschappij te beïnvloeden, zodat die breed toegankelijk wordt voor hun doelgroep.

Dito wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor iedereen die te maken heeft met handicap. Dit doen ze door op maat te informeren en te ondersteunen via hun Wegwijzer.

Als belangenbehartiger bezit Dito een uitgebreid netwerk. Dit netwerk zetten ze in om aan collectieve belangenbehartiging te doen. Met behulp van acties, campagnes en projecten willen ze in de samenleving een permanente reflex creëren om in handicap specifieke noden te voorzien.

Als vrijetijdsorganisatie verenigt Dito mensen met een handicap door vrijetijdsinvulling op maat aan te bieden. Dit doen ze onder andere door:

  • lokale groepen op te richten en te coachen die onder impuls van vrijwilligers de beleidspijlers lokaal doorvertalen
  • personen met een handicap individueel te begeleiden
  • te zorgen voor een laagdrempelig vrijetijdsaanbod door evenementen,
    reizen, fuiven en (culturele) uitstappen te organiseren

Meer info op https://www.ditovzw.be

Synkroon richt zich naar werkzoekenden, werknemers en werkgevers met een nood aan ondersteuning bij het realiseren en behouden van werk.
Werkgevers zorgen voor tewerkstelling en zijn daarmee het fundament van de werking. Ze helpen hen het beste uit hun medewerkers te halen.
Werknemers coachen ze op de werkvloer om hen te versterken. Daarnaast helpen ze hen via loopbaanbegeleiding om hun loopbaan in handen te nemen.
Werkzoekenden coachen ze in het traject naar werk en op de werkvloer. Ze zoeken naar wat past bij een persoon en mogelijk is op de arbeidsmarkt.
Meer info op www.synkroon.be.

I-Diverso is een samenwerkingsverband van WEB vzw en Groep INTRO vzw. Deze organisaties richten zich al meer dan 25 jaar op de begeleiding van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

In verschillende stappen ondersteunen en begeleiden zij deze mensen naar een job met duurzaam perspectief.

…en uiteraard: wij!

Co-Searching is een organisatie voor en door werkzoekenden.

Werk zoeken is soms eenzaam en frustrerend. Door je ervaringen als werkzoekende te delen en te leren van anderen kan je je zoektocht heel wat aangenamer maken en kan je jezelf versterken.

Daarom organiseert Co-Searching met een groep van werkzoekende (en werkende) vrijwilligers gratis interactieve workshops, conversatiegroepen en netwerkevents voor werkzoekenden. Je leert er andere werkzoekenden kennen, gaat met hen in gesprek en kan je netwerk vergroten.

In hun workshops leer je bij over allerlei thema’s zoals bijvoorbeeld ‘feedback vragen’, of gaan ze in groep aan de slag met selectietesten. Zo versterk je je sollicitatie skills en vergroot je je kans op een job.

Niet alleen werkzoekenden kunnen bij Co-Searching terecht. Ook werkgevers, jobcoaches en andere experten worden aangemoedigd om mee te discussiëren in de workshops. Een wederzijdse dialoog is een win-win voor alle partijen op de arbeidsmarkt.

En waar kan je zoal terecht voor werk?

Hier vind je een aantal vacatures in de social profit sector.