Voor u beluisterd: podcast ‘Knappe Koppen’

arbeid

aanrader

Voor u beluisterd: podcast ‘Knappe Koppen’

Geplaatst op 10/03/2021 door Elisabeth

Deel dit artikel

Op 20 januari 2021 lanceerde Mediaplanet haar nieuwe podcast, ‘Knappe koppen’, waarin experten in hun veld allerlei actuele thema’s bespreken. De eerste aflevering trok in het bijzonder mijn aandacht: Stijn Baert (prof UGent) en Luc Cortebeeck (voorzitter raad van bestuur, VDAB) delen hierin hun inzichten over de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Vroeg op een woensdagochtend, vertrok ik op mijn dagelijkse wandeling. Ik zette mijn koptelefoon op en besloot om eens te luisteren naar de nieuwe podcast ‘Knappe Koppen’ van Mediaplanet. In de eerste aflevering stond namelijk het thema ‘arbeidsmarkt in tijden van Corona’ centraal. Ik was geïntrigeerd…

Corona en de arbeidsmarkt

We kunnen er niet omheen en deze podcast ook niet: hoe is het nu eigenlijk gesteld met onze arbeidsmarkt in tijden van Corona? De podcast begint met een sombere voorspelling: op globaal vlak zullen er 305 miljoen werkplaatsen verloren gaan. In Vlaanderen lopen de voorspellingen sterk uiteen.

Stijn Baert is voorlopig nog sceptisch: op dit ogenblik fungeert de overheid nog als schokdemper. Pas nadat ze daarmee ophoudt, zullen we de echte impact zien. Het zou tot 4 jaar kunnen duren om van de crisis te herstellen. Luc Cortebeeck ziet dit echter niet als een absoluut gegeven. Hij beweert dat we ons nu moeten voorbereiden om de schok op te vangen, in plaats van lijdzaam toe te zien.

Corona heeft ongetwijfeld bij veel mensen een negatieve invloed op vlak van toekomstperspectieven. Zeker wat de toekomst van de arbeidsmarkt betreft. Maar het is niet allemaal doemdenken in deze podcast: beide gasten zijn het erover eens dat we de klap van COVID-19 zelf kunnen verzachten. Hiervoor moeten we wel de juiste voorbereidingen treffen.

Een impuls voor verandering

De bedenkingen van beide sprekers stoppen hier echter niet. De Coronapandemie is niet de enige factor die onze arbeidsmarkt gaat veranderen. Ook het milieu, de digitalisering, etc., zullen enerzijds jobs doen verdwijnen, maar anderzijds ook nieuwe job opportuniteiten creëren. Dit betekent wel dat zowel werkgevers als werknemers voor verandering zullen moeten open staan. Er zal moeten worden geïnvesteerd in opleidingen, zodat mensen wendbaarder worden op de arbeidsmarkt. Anders zal de mismatch tussen werkzoekenden en de vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt alleen maar groter worden.

De huidige crisis geeft hopelijk de impuls om grote veranderingen teweeg te brengen. Een goed voorbeeld is thuiswerk. Door Corona is het duidelijk geworden dat telewerk zowel bij werknemers als werkgevers vrij positief wordt ervaren. We moeten nu vooral een nieuw evenwicht vinden. Men moet o.m. kijken naar wat het individu nodig heeft in termen van sociaal contact.

Gevolgen voor de mentale gezondheid

Er wordt tijdens de podcast ook besproken welke impact het thuiswerken zou hebben op de mentale gezondheid van werknemers. Hier is nog niet echt duidelijkheid over. Voor sommigen heeft thuiswerk een positieve impact door een betere balans tussen werk en privéleven, het wegvallen van woon-werkverkeer… Anderen ervaren het thuiswerken dan weer heel wat minder positief. Door het wegvallen van sociaal contact met hun collega’s hebben sommige werknemers last van een gebrek aan energie.

Het is hoe dan ook een feit dat Corona een invloed heeft (gehad) op onze manier van werken. Op zijn minst kunnen we hopen dat het virus deze kwesties meer bespreekbaar zal maken en dat het stigma dat gepaard gaat met problemen zoals burn-out en depressie zal verminderen.

De toekomst van de Corona-student

Corona heeft uiteraard ook een impact op de organisatie van universitaire opleidingen en opleidingen aan de hogeschool. In de podcast wordt besproken wat voor gevolgen dit kan hebben voor studenten. Stijn Baert ontkent dat de veranderingen zouden leiden tot minder goed opgeleide studenten. De standaarden zijn niet verlaagd.

Er werd een tijdlang gevreesd dat werkloosheid onder de pas afgestudeerden zou stijgen, omdat er nu minder jobs zijn en veel werkzoekenden met een ruime voorsprong aan werkervaring. Voorlopig lijkt dit echter nog niet het geval te zijn, wat men nog niet echt kan verklaren.

Belangrijk voor pas afgestudeerden is vooral dat zij zich niet zien als ‘afgestudeerd’. Net zoals de mensen die nu werkloos zijn geworden omwille van de Coronapandemie, moeten ook zij steeds open staan voor een nieuwe opleiding. Om mee te kunnen evolueren met de beschikbare jobs op de arbeidsmarkt.

De weg voorwaarts

De podcast zet de luisteraar zeker aan tot nadenken… We staan momenteel op een kruispunt. We moeten een nieuwe weg inslaan. Niet alleen omwille van Corona, maar ook omwille van alle andere veranderingen (milieu, digitalisering, etc.) die al jarenlang onze maatschappij veranderen. We moeten onze weg voorwaarts plannen, want als we stil blijven staan, zal de realiteit ons voorbij steken.

Maar we mogen niet te veel in doemscenario’s denken. Als we openstaan om te blijven leren, kunnen we als werkzoekende misschien nu juist meer richtingen uit dan in het ‘oude normaal’. Als we blijven leren, kunnen we niet enkel groeien in onze eigen mogelijkheden, maar zal de Belgische markt dat ook doen.

Benieuwd naar deze podcast? Je kan hem integraal herbeluisteren via de deze link!