Het Co-Searching ABC: Kracht (van kwetsbaarheid)

mentale gezondheid

Het Co-Searching ABC: Kracht (van kwetsbaarheid)

Geplaatst op 04/08/2021 door Geoffrey Colson

Deel dit artikel

We zijn aangekomen bij de letter ‘K’ van het Co-Searching alfabet! We kozen voor het woord kracht en leggen hierbij vooral de focus op de kracht van kwetsbaarheid. Deze twee termen lijken ware tegenpolen, maar niets is minder waar... Lees er meer over in deze blog!

kracht (meervoud: krachten): 1: (v(m)) sterkte, vermogen 2: (v(m)) lichaamskracht: de kracht van een paard (…) 5: m,v) werkend persoon: een administratieve kracht; leerkracht, uitzendkracht (bron: Van Dale)

kwets·baar (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap: kwetsbaarder, overtreffende trap: kwetsbaarst) 1: vatbaar voor verwonding of ander onheil 2: erg gevoelig (bron: Van Dale)

Kracht en kwetsbaarheid: definities herbekeken

We nemen om te beginnen de standaarddefinitie van beide woorden even onder de loep. Er is hier toch wel sprake van enkele eigenaardigheden… Het valt bijvoorbeeld op dat ‘kracht’ in de Van Dale letterlijk een synoniem is voor een ‘werkend persoon’ en zelfs deel uitmaakt van vele jobtitels. Ok, dit weten we natuurlijk al langer, maar toch is het stof tot nadenken… Vooral als je de andere betekenissen van ‘kracht’ er even naast plaatst.

Ook opmerkelijk: ‘Kwetsbaarheid’ valt eigenlijk zelfs niet terug te vinden in het woordenboek. Althans niet in de gratis online versie. Enkel het bijvoeglijk naamwoord ‘kwetsbaar’ wordt kort besproken... Je zou dit kunnen linken aan het volgende:

Kwetsbaarheid is iets waar we (jammer genoeg) meestal zo weinig mogelijk over willen spreken. Zeker wanneer het om onze eigen kwetsbaarheid gaat. Zoals het woord zoveel mogelijk wordt vermeden in onze maatschappij, wordt het, zo lijkt, ook in ons woordenboek weggemoffeld.

“Staying vulnerable is a risk we have to take if we want to experience connection.”
Brené Brown

De Kracht van Kwetsbaarheid: nood aan verbinding vs schaamte

Kracht en kwetsbaarheid hoeven geen tegenpolen te zijn. We verwijzen hierbij graag naar de befaamde TEDTalk ‘The power of vulnerability’ van Dr. Brené Brown; bestseller auteur en professor aan de Universiteit van Houston, waar ze ruim 10 jaar lang onderzoek deed naar o.m. kwetsbaarheid, schaamte en verbondenheid.

Ze start haar inspirerende (en ook wel humoristische) Talk met onze menselijke nood aan verbondenheid. Verbinding geeft zingeving, een doel in ons leven. Maar die verbinding is niet zo eenvoudig. … Omdat we worstelen met schaamte; de typische gedachte ‘dat we niet goed genoeg zijn’ om ons te verbinden (of verbonden te blijven) met anderen.

Photo by Everton Vila on Unsplash
"Hoeveel jobaanbiedingen heb je eigenlijk al opzij geschoven omdat je volgens jezelf niet voldoet aan alle voorwaarden? "

Ze illustreert dit met een heel herkenbaar voorbeeld: “Als jouw baas bij het jaarlijks evaluatiegesprek één ontwikkelpunt noemt, blijft alleen dat ontwikkelpunt je bij hangen. Ook al heb je 37 complimenten gekregen.” (Brown 2010)

We hebben inderdaad vaak alleen maar oog voor het negatieve. Merk jij dit ook soms bij het solliciteren? Vacatures zijn vaak overdonderend veeleisend… Hoeveel jobaanbiedingen heb je eigenlijk al opzij geschoven omdat je volgens jezelf niet voldoet aan alle voorwaarden? Once again: stof tot nadenken.

Vulnerability is not about winning or losing. It’s having the courage to show up even when you can’t control the outcome.”
Brené Brown

Kwetsbaarheid: écht gezien worden

Verbinding gaat dus gepaard met schaamte. Maar… we schamen ons allemaal wel ergens voor. Deze schaamte komt voort uit kwetsbaarheid. Als we ons écht willen verbinden met anderen, moeten we het durven om écht te worden gezien. En daarvoor moet je eigenlijk ook jouw schaamte, jouw angst, teleurstelling laten zien… Kortom: je dient je hiervoor kwetsbaar op te stellen. En jouw kwetsbaarheid te omarmen.

Dat is natuurlijk niet altijd eenvoudig. Bijgevolg proberen mensen hun schaamte, angsten, etc. te verdoven, stelt Brown. Met alcohol of medicatie, maar evengoed met chocolade muffins of extreem shopgedrag. Geen goede oplossing, want je kan niet selectief verdoven. Als je slechte emoties (schaamte, angst, etc.) probeert te verdoven, heeft dit automatisch ook een invloed op goede emoties: vreugde, geluk en dankbaarheid.

We verdoven niet alleen door verslaving, maar ook door het onzekere zeker te maken. Ons af te sluiten voor (andere) religies, culturen, maar ook gewoon andere meningen. “In de politiek zijn geen dialogen meer, alleen beschuldigingen.” merkt Brown terecht op. “Hoe angstiger we zijn, hoe kwetsbaarder we zijn, hoe angstiger we zijn”, beweert ze.

“Als we ons écht willen verbinden met anderen, moeten we het durven om écht te worden gezien.”

Brown sluit haar TedTalk af met een inspirerende boodschap over zelfaanvaarding: “Ik ben zo dankbaar, want me zo kwetsbaar voelen, is weten dat ik leef. En als laatste, ik denk waarschijnlijk het belangrijkste: geloven dat we voldoende zijn. Want als we vertrekken vanuit ‘Ik ben genoeg’, dan stoppen we met schreeuwen en beginnen we te luisteren. Dan zijn we aardiger en zachter voor de mensen om ons heen en [op die manier] aardiger en zachter voor onszelf.” (Brown 2010)

Heb je binnenkort een sollicitatiegesprek? Hou dan de wijze woorden van Brown in het achterhoofd en wees vooral jezelf. Omarm je kwetsbaarheid en vergeet vooral niet dat je voldoende bent; het waard bent om er te staan. Het hele team van Co-Searching wenst je veel succes!

‘May the force be with you.’ — Yoda

De volledige TEDTalk ‘The power of vulnerability’ van Dr. Brené Brown isbeschikbaar via deze link. Opm: er zijn voorlopig nog geen Nederlandse ondertitels beschikbaar. Je kan wel een Nederlandse transcriptie lezen tijdens het bekijken van het clipje door onderaan de video te klikken op ‘transcript’.

Leestips: Wil je meer lezen van Brené Brown? Check dan zeker deze bestsellers: De moed van imperfectie, De kracht van kwetsbaarheid en Sterker dan ooit.