Het Terug Naar Werk-fonds: dé ideale oplossing?

arbeidsmarkt

Het Terug Naar Werk-fonds: dé ideale oplossing?

Geplaatst op 29/05/2024 door Romina

Deel dit artikel

Sinds 1 april 2024 is het Terug Naar Werk-fonds in de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV in werking getreden. Dit is een fonds dat zal worden ingezet om dienstverlening op maat te financieren voor wie arbeidsongeschikt erkend is en hierdoor wegens medische overmacht hun job verloren is op initiatief van de werkgever. Voor wie langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt erkend is als werknemer of werkzoekende treedt dit fonds pas in werking van af 1 april 2025. 

 

Hoe werkt het TNW-fonds exact?

Wanneer je in aanmerking komt voor het TNW-fonds, kan je gespecialiseerde dienstverlening op maat aankopen bij een erkende dienstverlener. Dit omvat bijvoorbeeld gepersonaliseerde coaching of loopbaanbegeleiding. Wanneer je werkgever na 1 april 2024 je arbeidsovereenkomst beëindigd heeft, kan je een aanvraagformulier opsturen naar het TNW-fonds.

Als je aanvraag volledig is ingevuld, ontvang je binnen de 45 dagen na aanvraag antwoord van het fonds. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een unieke voucher met een maximale waarde van 1800 euro. Deze overhandig je dan aan de gekozen erkende dienstverlener. Deze voucher is 6 maanden geldig.

Wie betaalt voor dit fonds?

Vanaf 1 april 2024 is elke werkgever verplicht een bijdrage te storten van 1800 euro in het Terug Naar Werk-fonds wanneer die zich beroept op medische overmacht om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hiervoor was de werkgever verplicht om outplacementbegeleiding van 1800 euro aan te bieden aan hun contractuele en statutaire werknemers die door medische overmacht hun job verloren op initiatief van de werkgever. De vroegere outplacementbegeleiding bleek echter ontoereikend, vandaar dat het TNW-fonds werd opgericht.

Is het TNW-fonds dé ideale oplossing?

Dankzij het TNW-fonds heb je als werknemer meer mogelijkheden dan vroeger. Toch moeten hier nog enkele kanttekeningen bij gemaakt worden. Zo moet je nog steeds zelf het traject aanvragen, wat voor velen nog steeds een even hoge drempel zal zijn dan de outplacementbegeleiding aanvragen. Ook staan er momenteel slechts twee erkende dienstverleners op de lijst van RIZIV. Dit kan zorgen voor moeilijke bereikbaarheid en dus opnieuw de drempel verhogen om effectief gebruik te maken van de aangeboden diensten.